Tájékoztatás

az eseti légterek igénylésével kapcsolatos eljárások változásáról

A HungaroControl Zrt. ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 2011. november 9-től hatályos módosítása alapján megváltozott az eseti légterek igénylésével kapcsolatos eljárási rend. A jogszabály 15. § (6) bekezdése alapján, amennyiben az eseti légteret olyan légtéren belül tervezik kijelölni, amelyben műszer szerinti repülés engedélyezett, a kérelemhez mellékelni kell az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét a közzétett repülési eljárások biztonságos végrehajthatóságáról.

Felkérjük az érintetteket, hogy a HungaroControl Zrt. szolgáltatási területén tervezett eseti légterekre vonatkozó vélemény elkészítésével kapcsolatos igényüket az igényelt eseti légtérre vonatkozó adatok megadásával együtt, az alábbi módon juttassák el a HungaroControl Zrt.-hez, figyelembe véve az igények feldolgozásához a HungaroControl Zrt. számára szükséges idő tartamát is:

1.) levélben: HungaroControl Zrt. Biztonsági Igazgatóság 1185 Budapest, Igló utca 33-35.

2.) e-mailben: rebi@hungarocontrol.hu

Felhívjuk az eseti légteret igénylők figyelmét, hogy a módosított jogszabály 15. § (5) bekezdése szerinti biztonsági elemzés elkészítése nem a HungaroControl Zrt. feladata.