Zajvédelmi intézkedések

A HungaroControl légiforgalmi szolgáltatásai minőségének folyamatos javításával, élenjáró fejlesztéseivel, biztonságos, pontos és gazdaságos működésével segíti elő a légi közlekedés fejlődésének fenntarthatóságát és biztosítja a környezet fokozott védelmét. 

A Társaság a lakosságot és a környezetet érintő zajterhelés csökkentésére a 2010 utáni időszakban is komoly erőfeszítéseket tett. Ezek az intézkedések az alábbiak:

  1. MergeStrip
  2. Continuous Descent Approaches (CDA)
  3. Precision-Area Navigation (P-RNAV)
  4. WALTER - web alapú légiforgalmi tájékoztató rendszer
  5. A légijárművek folyamatos süllyedését elősegítő új érkezési eljárások 

MergeStrip

A HungaroControl folyamatosan dolgozik olyan technikai és módszertani eljárásokon, amelyek révén a környező kerületek és települések zajterhelése csökkenthető. MergeStrip elnevezéssel egy olyan egyedülálló, új, légi navigációt segítő módszert és egy ezt támogató szoftvert fejlesztett ki, amelynek révén hatékonyabbá válik a légiforgalmi irányítás, a repülőgépek gazdasá-gosabban üzemeltethetők, csökken a károsanyag-kibocsátásuk és mérséklődik a területek zajterhelése. Az új munkamódszerrel széles körben elterjeszthető a futópályát megközelítő repülőgépek folyamatos süllyedése. A MergeStrip környezeti hatása elsősorban a repülőtértől távolabb eső kerületeknél lesz érezhető, így pozitívan érinti majd a Budapest és távolabbi települések lakosságát is.

A leszálló gépek érkezésének ütemezését segítő szoftverek és rendszerek már eddig is léteztek, több légiforgalmi szolgáltató jelentős beruházásokkal próbálta hatékonyabbá tenni az érkező forgalom kezelését. Ezek a rendszerek kiforratlanságuk miatt sok esetben nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és a légiforgalmi irányítók részéről is sok kritika érte őket. Az egyik legfőbb probléma, hogy a számítógép által kikalkulált leszállási ütemezés és az útvonalak sok esetben nem adják ki a megfelelő eredményeket, és gyakori beavatkozásokra kényszerítik a légiforgalmi irányítókat.

A fejlesztés egyik érdekessége, hogy a rendszer kifejlesztésének és üzembe állításának költségigénye töredéke annak, mint amibe más, jelenleg alkalmazott megoldások kerülnek.

Continuous Descent Approaches (CDA)
 

A CDA révén a légi jármű folyamatos süllyedéssel közelíti meg a futópályát. A folyamatos süllyedéssel érkező légi járművek kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, ezáltal költséghatékonyabban üzemeltethetők, alacsonyabb a széndioxid-kibocsátásuk és „halkabbak” is: mivel a repülőgépeknek nem kell időszakosan többletenergiát használniuk az előrehaladáshoz, a felgyűlt helyzeti energia optimális kihasználása alacsonyabb hajtómű-teljesítményt eredményez, vagyis a légi útvonalak közelében lakók zajterhelése mérséklődhet.

A légi járművek a régebbi gyakorlat szerint a végső megközelítéshez szükséges tengerszint feletti magasságig csökkentették a magasságukat, majd az adott forgalmi helyzet függvényében változó hosszúságú szinttartó repüléssel érték el a FAP-ot (végső egyenes előtti pontot) körülbelül 7 tengeri mérföldnyire (kb. 11-12 km) a futópályától, s a szabvány műszer szerinti megközelítési eljárásban meghatározott siklópályán már folyamatos süllyedéssel közelítik meg a repülőteret.

A CDA eljárás

A CDA eljárás már a végső egyenes előtti pont (FAP) előtti részen is a folyamatos süllyedéssel történő megközelítés szerint történik, ezzel a repülőtértől távolabb eső részeken várható a zajterhelés csökkenése. Fontos kiemelni, hogy nem a gépek száma fog csökkenni: a zajterhelés csökkenése a nagyobb magasságon történő megközelítés, valamint az alacsonyabb hajtómű-teljesítmény miatt várható.

A HungaroControl - vállalásainak megfelelően - az elmúlt két év során kidolgozta az eljárás bevezetéséhez szükséges támogató szoftvert, valós idejű szimulációt hajtott végre a módszer tesztelésére és finomhangolására, elvégezte a rendszer repülésbiztonsági vizsgálatát. A Társaság 2014-től éles üzemben teszteli a rendszer működését.

Precision-Area Navigation (P-RNAV)

A P-RNAV (Precision Area Navigation) földi és/vagy műholdas infrastruktúrán alapuló területi navigációs eljárás, mely során a P-RNAV kompatibilis berendezések automatikusan meghatározzák a repülőgép helyzetét vízszintes síkban. Ez az eljárás szűkebb oldalirányú eltérést tesz lehetővé a légi járművek számára a kijelölt nyomvonaltól, aminek következtében várhatóan csökken a zajérzékeny területek kiterjedése. Az elmúlt két évben a HungaroControl elvégezte az eljárás bevezetéséhez elengedhetetlenül szükséges feltételrendszerek vizsgálatát, és a közeljövőben tervezi annak teljes körű bevezetését.

 

WALTER - web alapú légiforgalmi tájékoztató rendszer

A WALTER  naprakész adatokat szolgáltat a főváros feletti légi forgalom alakulásáról, így hozzájárulhat a légi forgalom működésének pontosabb megértéséhez. Az alkalmazás segítségével egy meghatározott területen és időintervallumon belül nyomon követhetők a légi járművek adatai, pozíciói és repülési időpontjai. A rendszerrel a polgári légi közlekedésben résztvevő légi járművekhez rendelt adatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez tartozó manőverezési területen – Budapest vonzáskörzetén – belül pontosíthatók. Megállapítható a járművek pozíciója mellett azok járatszáma és géptípusa, valamint az indulási és érkezési állomások is.

Műszaki újdonság, hogy az oldalt tápláló információk radaradatok feldolgozásából származnak. Az alkalmazás egy érdekes fejlesztésével a légi járművek adott időpontban mutatott elhelyezkedése mellett – cím vagy GPS koordináták megadásával – az is láthatóvá tehető, hogy egy kiválasztott hely mintegy 5,5 km-es környezetében az elmúlt 15 napon belül milyen repülőgépek haladtak el.

A WALTER itt érhető el.

A légijárművek folyamatos süllyedését elősegítő új érkezési eljárások 

A HungaroControl Zrt 2016. május 26-tól új megközelítési és érkezési eljárások alkalmazását kezdte meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren. A PBN (Performance Based Navigation) alapú szabvány műszeres érkezési eljárásokat elsősorban a kiszámíthatóbb és rövidebb érkezési útvonalak létrehozása érdekében dolgozta ki a társaság. Az eljárás magasabb szintű szolgáltatást biztosít a légijárművek számára úgy, hogy habár a környezeti zajterhelés érdemben nem változik, a potenciálisan zajjal érintett területek nagysága csökken.

A változtatás célja az, hogy lehetővé váljon a szabványosított PBN alapú eljárások alkalmazása, továbbá olyan új T-Bar alapú megközelítések kialakítása, melyek hatására minden megközelítési formára vonatkozóan tovább javul az egységes nyomvonalhasználat. Az eljárás kidolgozása során a társaság figyelembe vette a környezetvédelmi szempontokat, és megvizsgálta a várható környezeti hatásokat is.

Az új koncepció bevezetésével a környezeti zajterhelés érdemben nem változik ugyan meg, a repülési pályák szóródása azonban a várakozások szerint csökkenni fog. A repülési pályák szóródásának csökkenésével pedig a potenciálisan zajterheléssel érintett területek nagysága is csökkenni fog. Ezt támogatja, hogy az érkezési eljárások horizontális vonalvezetésének változásán túl a magassági előírások is változnak, elősegítve ezzel a légijárművek folyamatos süllyedését. Az új eljárások a jelenlegihez képest több mint 450 méterrel magasabb magassági megkötéseket tartalmaznak.

Az új érkezési eljárások bevezetésével a légijárművek személyzetei pontosabb információt kapnak az optimális süllyedés végrehajtásához. Ennek hatására várhatóan csökkeni fog az ideálistól eltérő, kis magasságon történő szintrepülések száma is, ami kedvezően befolyásolja a földfelszíni zajhelyzetet. Az intézkedésektől a HungaroControl az üzemanyag-felhasználás és a CO2 kibocsátás csökkenését is várja.