Társadalmi környezetünk

A HungaroControl Zrt. kiemelten kezeli a Társaság budapesti és vidéki telephelyeinek működési környezetében élő lakosok életkörülményeinek javítását, lakókörnyezetük védelmét. Folyamatos és kölcsönös párbeszéd kialakításával részt kíván venni mindennapi életükben, problémáik megoldásában.

A HungaroControl központi épületegyüttese a XVIII. kerületben található. Ebből adódóan a kerület fejlődését, lakosságának mindennapjait, gondjait kiemelt figyelemmel kezeli, egy-egy ügyet következetesen, évről-évre támogat.
 
A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) intézményben Vecsésről, Gyálról és a környező kerületekből érkező, összesen közel 200 tanulásban, valamint értelmileg akadályozott gyermek számára biztosítják a korai fejlesztést, az óvodai és általános iskolai nevelést, valamint a speciális szakiskolai képzést. 

A HungaroControl hozzájárult a tehetséges gondozottak speciális olimpiákra való felkészüléséhez és kiutazásához, valamint az alapítvány tulajdonát képező, táborozásra használt tanya fűtésrendszerének kialakításához és nyílászáróinak cseréjéhez. Az intézményben nevelt nagyszámú autista gyermek számára a Társaság támogatásával speciális eszközöket szereztek be.

Budapest Főváros XVIII. kerület Gyöngyvirág Gyermekotthona két telephelyen működik. Átlagosan 50 gyermeket és fiatal felnőttet nevel, akik közül többen halmozottan hátrányos helyzetűek. 

Az otthon apartman-jellegű kialakítása családias elhelyezést tesz lehetővé, elősegíti a gyerekek alkalmazkodó képességeinek fejlődését, megkönnyítve későbbi beilleszkedésüket a társadalomba. Évről évre hozzájárulunk lakókörnyezetük szépítéséhez, szabadidős tevékenységük hasznos eltöltéséhez . 

A HungaroControl segítséget nyújt országos jelentőségű, nemzeti összefogást igénylő rendkívüli események, természeti vagy ipari katasztrófák, balesetek elhárításában. Példa volt erre a 2010-es vörösiszap-katasztrófa károsultjainak nyújtott támogatás, valamint több alkalommal az árvíz okozta kár, amikor a Társaság céltámogatással, illetve önkéntes munkával is hozzájárult a károk enyhítéséhez. Emellett a HungaroControl 2014-ben a nyugat-balkáni árvíz által leginkább érintett Szerbiának és Bosznia-Hercegovinának is támogatást juttatott el a Magyar Vöröskereszt közvetítésével.