Természeti környezetünk

A HungaroControl tevékenysége során törekszik a természet és a környezet megóvására. A Társaság célkitűzése, hogy környezeti terhelését csökkentve folyamatosan javítsa teljesítményét, és egy hatékony, a Társaság működési és fejlesztési stratégiájával egybehangolt, a döntési rendszere szerves részét képező környezetirányítási rendszert tartson fenn.

A Társaságnál környezetirányítási rendszer működik, amelynek tanúsítványa, valamint környezetvédelmi politikánk oldalt letölthető.

A környezetvédelem iránti elkötelezettsége érdekében a Társaság vállalja:

  • Szolgáltatása teljesítése közben törekszik a környezetszennyezés megelőzésére, a környezeti terhelés legalacsonyabb szintjének elérésére, az okozott környezeti károk enyhítésére, megszüntetésére.
  • Eleget tesz a jogszabályokban és más előírásokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek.
  • Szolgáltatása és tevékenységei környezeti hatásait figyelemmel kíséri elemzi és kommunikálja.
  • Szolgáltatása és tevékenységei fejlesztésekor kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi társadalmi elvárások érvényesülésére.
  • Működése, fejlesztései során törekszik arra, hogy csökkentse a felhasznált energia és más erőforrások mennyiségét.
  • Beszerzései, beruházásai előkészítése, tervezése és megvalósítása során igyekszik megfelelni a leginkább környezetbarát technológiáknak, és a környezetvédelmi elvárásoknak.
  • A környezet védelme iránti igényt minden munkatársa számára természetes és általános szemléletmóddá formálja környezetvédelmi oktatások, képzések rendszeresítésével.
  • Környezetvédelmi tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a szabályozó hatóságokat, a környezetvédelmi szervezeteket, valamint az érintett területek lakóit.
  • Támogatja a tevékenységéhez kapcsolódó, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés céljait szolgáló kutatási és fejlesztési munkákat.
  • Biztosítja az egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását.

A Társaság Társadalmi Felelősségvállalási Programjában telephelyei vonzáskörzetének természeti környezete, annak fenntartása, védelme, rekultivációja, valamint a fenntarthatóság is fontos szerepet kap.

A HungaroControl évek óta támogatja a hortobágyi Madárkórház Alapítványt, amely az országban egyedülálló kórházat működtet. Az intézmény az egész ország területéről, de főként a Hortobágyi és Bükki Nemzeti Parkból bekerülő sérült, beteg, védett madarak állatorvosi ellátását, kórházi ápolását és rehabilitációját végzi.

A Társaság támogatja a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének a Budapest XVIII. kerületben, különösen az Igló utca vonzáskörzetében megvalósuló erdő-újratelepítési és gondozási tevékenységét. 2014 tavaszán 45.000 csemete ültetésével 90.000 négyzetméteren sikerült helyreállítani az őshonos erdőállományt.