Eseti légtér kijelölése

A HungaroControl Zrt. ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 15. § (6) bekezdése alapján amennyiben az eseti légteret olyan légtéren belül tervezik kijelölni, amelyben műszer szerinti repülés engedélyezett, a kérelemhez mellékelni kell az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét a közzétett repülési eljárások biztonságos végrehajthatóságáról.

Felkérjük az érintetteket, hogy a HungaroControl Zrt. szolgáltatási területén tervezett eseti légterekre vonatkozó vélemény elkészítésével kapcsolatos igényüket az igényelt eseti légtérre vonatkozó, a Katonai Légügyi Hatóság - mint elbíráló - részére benyújtandó eseti légtér kérelem formanyomtatvány kitöltött másolatát (az eljárás illeték megfizetésének igazolásával együtt), az alábbi módon juttassák el:

1.) levélben: HungaroControl Zrt. Módszertani és Koordinációs Osztály, 1185 Budapest, Igló utca 33-35.

2.) e-mailben: Esetilegter@hungarocontrol.hu

Felhívjuk az eseti légteret igénylők figyelmét, hogy a módosított jogszabály 15. § (5) bekezdése szerinti biztonsági elemzés elkészítése nem a HungaroControl Zrt. feladata, valamint arra, hogy az igények feldolgozásához legalább három munkanap szükséges. Amennyiben az igényelt eseti légtér vizsgálata indokolja, az eljárás hosszabb ideig is eltarthat. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legalább 30 naptári nappal kell benyújtani a Katonai Légügyi Hatóság részére!