Budapest Nyilatkozat gyorsítja fel az európai légtér újjászervezését

Budapest Nyilatkozat elfogadásával zárult az Egységes Európai Égbolt uniós jogszabálycsomag végrehajtásáról szervezett magas szintű konferencia 2011. március 4-én, Budapesten. A dokumentum tételesen rögzíti azokat az érdemi és célravezető intézkedéseket, amelyekkel az iparági szereplők támogathatják a közös törekvések megvalósítását.

A magas szintű konferencián az uniós szervek, tagállamok, légiközlekedési hatóságok és szolgáltatók képviselői négy panelben vitatták meg a tervek eredményes végigvitelét szolgáló javaslatokat. A résztvevők egyetértésével elfogadott, „Az Egységes Európai Égbolt kezdeményezés végrehajtásáról szóló budapesti nyilatkozat” címet viselő okirat a megvalósítandó feladatokat nevesíti, összegzi. A dokumentum a tagállamok, az Európai Bizottság, a funkcionális légtérblokkok, a nemzeti felügyeleti hatóságok, a léginavigációs szolgáltatók, a repülőterek, a szociális partnerek, a légtér használói és az európai intézmények számára jelöl meg beavatkozási pontokat. A felsoroltak között szerepelnek igen rövid távú operatív intézkedések is, amelyek a nyáron várható légiforgalom-irányítási kapacitásproblémák megelőzését és mérséklését segíthetik.

A Budapest Nyilatkozat kimondja: a tagállamok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a funkcionális légtérblokkok kialakítása a 2012. december 4-i határidőig megtörténjen. Az európai légtér nagyobb regionális egységekbe szervezése, a jelenlegi, államhatárokhoz igazodó rendszer meghaladása meghatározó eleme az Egységes Európai Égbolt kialakításának. A funkcionális légtérblokkok közelebb visznek a kapacitásgondok megoldásához.

Gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból is hatékonyabb üzemelést tesznek lehetővé, miközben általuk megtartható, sőt növelhető a repülésbiztonság magas szintje. Magyarország várhatóan idén áprilisban írja alá a hat partnerországgal (Ausztriával, Bosznia-Hercegovinával, Csehországgal, Horvátországgal, Szlovákiával és Szlovéniával) a Közép-Európai Funkcionális Légtérblokkot (FAB CE) létrehozó megállapodást.

Völner Pál, a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács közlekedési formációjának soros elnöke záróbeszédében jelezte, hogy a konferencia eredményeiről a március 31-i Tanácsülésen számol majd be. Felkérte a soron következő lengyel elnökséget, hogy a budapesti konferencián elért eredményekre építve álljon ki az Egységes Európai Égbolt megvalósítása mellett.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály