Etikai kódex

A HungaroControl Zrt. vezérigazgatója a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, valamint a tulajdonosi és üzleti érdekeket szem előtt tartva, a HungaroControl Zrt. etikus működésének biztosítása érdekében meghatározta a HungaroControl Zrt. etikai alapelveit és elvárásait.

Az Etikai kódex kiadásának célja, hogy ismertté váljanak a HungaroControl Zrt. által általánosan elvárt értékek és etikai alapelvek, valamint, hogy támogatást nyújtson az etikai kockázatok és érdekkonfliktusok azonosításához, megelőzéséhez; az átlátható, világos értékrenden nyugvó integritásközpontú szervezeti kultúra fenntartásához.