Adatvédelem

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) weboldalát a BIG FISH Internet-technológiai Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. +36 1 209 0760 cafe@bigfish.hu) üzemelteti. A weblappal kapcsolatos valamennyi adatkezelés tekintetében a HungaroControl Zrt. adatkezelőnek, a BIG FISH Internet-technológiai Kft. adatfeldolgozónak minősül.

A HungaroControl Zrt. weboldalán található információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A HungaroControl Zrt. weboldalának használatával kapcsolatos adatkezelés az alábbiak szerint történik:

I. Az automatikusan keletkező információk technikai üzemeltetése: 

Kezelt adatok:  

 • a felhasználó eszközének IP (internet protokoll) címe,
 • a megnyitott weboldalalak címe;
 • a megnyitás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: a látogató önkéntes hozzájárulása a weblap meglátogatásával.

Az adatkezelés céljai: a weboldal üzemeltetése, a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása, valamint statisztikai, elemzési és ellenőrzési céllal kerülnek felhasználásra.

Az adatok forrása: a weboldal megtekintésekor automatikusan keletkező adatok.

Adatkezelés módja: rögzítés, tárolás, elemzés, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.

Adatkezelés időtartama: 7 nap

II. Kapcsolatfelvételkor megadott adatok:

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám (választható), illetve az „üzenet” szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok (választható)

Adatkezelés jogalapja: a látogató önkéntes hozzájárulása az adatoknak a „Kapcsolat” menüpontban történő megadásával.

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, ügyintézés esetén beazonosítás.

Az adatok forrása: közvetlenül a látogatótól.

Adatkezelés módja: tárolás, felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.

Adatkezelés időtartama: az adatok megadását követő 1 évig.

III. Zajvédelemmel kapcsolatos üzenet küldésekor megadott adatok (a „Légiforgalom-irányítás” menüben található „Zajvédelem” pont alatt (http://www.hungarocontrol.hu/legiforgalmi-iranyitas/zajvedelem):

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám (választható), illetve az „üzenet” szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok (választható)

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az „Üzenet küldése” című gombra kattintással.

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, ügyintézés esetén beazonosítás.

Az adatok forrása: közvetlenül a látogatótól.

Adatkezelés módja: tárolás, felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.

Adatkezelés időtartama: az adatok megadását követő 5 évig.

IV. A HungaroControl Karrier alweboldalán (https://karrier.hungarocontrol.hu/) a meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezéssel megadott adatok:

A HC Karrier weboldalán (https://karrier.hungarocontrol.hu/) megtalálható a meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezésre vonatkozó egyedi adatkezelési tájékoztató.

V. A HungaroControl ais.hungarocontrol.hu alweboldalán kapcsolatfelvételkor megadott adatok:

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám (választható), illetve esetlegesen az „üzenet” szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok (választható)

Adatkezelés jogalapja: látogató önkéntes hozzájárulása az adatoknak a „Kapcsolat” menüpontban történő megadásával.

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, ügyintézés esetén beazonosítás.

Az adatok forrása: közvetlenül a látogatótól.

Adatkezelés módja: tárolás, felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.

Adatkezelés időtartama: az adatok megadását követő 1 évig.

VI. A HungaroControl ais.hungarocontrol.hu alweboldalán a kiadvány megrendelésekor megadott adatok:

Kezelt adatok: név, cím, ország, számlázási adatok, e-mail cím, telefonszám (választható), illetve a „Megjegyzés” szövegében esetlegesen megadott további személyes adatok (választható).

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a „Megrendelés elküldése” című gombra kattintással.

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, megrendelés teljesítése.

Az adatok forrása: közvetlenül a megrendelőtől.

Adatkezelés módja: tárolás, felhasználás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik.

Adatkezelés időtartama: az adatok megadását követő 5 évig.

VII. Telefonbeszélgetések hangrögzítése

A HungaroControl Zrt. az egyes telefonszámain lefolytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. Az érintett telefonszámok felsorolása, valamint az adatkezelési tájékoztató a csatolt dokumentumban olvasható.

VIII. A sütik (cookie) használata

A süti (cookie) egy kisméretű, egyedi információs fájl, amely akkor kerül a látogató számítógépére, mobiltelefonjára vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközére, amikor egy weboldalt meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait (a felhasználói élmény növelése érdekében) és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A HungaroControl Zrt. weboldalán az alábbi sütik (cookie) fajták kerülnek használatra:

 1. Munkamenet vagy ideiglenes (session cookie) süti, amely a munkafolyamat idején érvényes, azaz a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a látogató eszközén. A munkamenet végeztével, illetve az alkalmazás (böngésző) bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről, mobiltelefonjáról vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközéről. A munkamenet süti a weboldal megfelelő működésének biztosításához szükséges.
 2. Anonim látogatás-azonosító süti, amely információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. A sütik e fajtája nem tudja a látogatót személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, hogy a látogató melyik weboldalt nézte meg, a látogató a weboldal mely részére kattintott, mennyi weboldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenet megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudja a HungaroControl Zrt. a weboldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a látogatók anonimitásának megőrzése mellett.
 3. A harmadik féltől (nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről) származó sütik: a HungaroControl Zrt. weboldalán a Google Analytics sütik találhatók. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során. További információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://www.google.com/analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt.

IX. A fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről a HungaroControl Zrt. az adat felvételekor ad tájékoztatást.

X. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

1. Tájékoztatjuk arról, hogy a HungaroControl Zrt. a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag fentiekben felsorolt személyek ismerhetik meg. Az adatokat az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére a HungaroControl Zrt. nem adja át.

2. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt.  az Ön által megadott személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) található szervereken, számítógépein, valamint az adatfeldolgozó szerverein tárolja. A személyes adatok kezelése során a HungaroControl Zrt. - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők 

3.Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelés közérdekű vagy jogi közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés a HungaroControl Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
 • a személyes adat kezelése közvetlen üzletszerzés céljára, vagy közvetlen üzletszerzés célú profilalkotás céljából történik;
 • a személyes adat kezelése tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból történik, amelyre nem közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Ha a HungaroControl Zrt. a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a HungaroControl Zrt. az Ön rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért a Társaság adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

5. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését az Ön nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

6. Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a HungaroControl Zrt. korlátozza az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, valamint ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és a tiltakozás elbírálása folyamatban van. Amennyiben a HungaroControl Zrt. feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja.

7. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt., vagy adatfeldolgozója a kezelt személyes adatot az Ön kérésére törli, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt;
 • az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte.


8. Tájékoztatjuk, hogy az Ön kérelmére a HungaroControl Zrt. személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja az Ön részére a továbbítást. Tájékoztatjuk, hogy az adatok átadása vagy továbbítása nem biztosítható, ha az adatot törölni kell, vagy az adatkezelés közérdekből, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.

9. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

10. A HungaroControl Zrt. az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. Az adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan benyújtott ismételt kérelem esetén az adatkezelő kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségei megtérítését, amennyiben a kérelemnek nem az az oka, hogy az adatkezelő mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges.

11. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

XI. Adatvédelmi Tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt. Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó( +36-1-293-4380, 36-30-851-2515, dpo@hungarocontrol.hu)