Társadalmi felelősségvállalás

A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalása a Társaság szervezeti kultúrájába szervesen beépülő, a Társaság tevékenységének egészét átható szemléletmód, amelynek fókuszában a fenntartható fejlődés biztosítása áll.  

A HungaroControl tevékenysége jelentős hatással van társadalmi és természeti környezetére, és ennek megfelelően Társaságunk kiemelt figyelemmel követi a társadalmi elvárásokat, aktívan hozzájárul a lokális és globális problémák megoldásához, valamint folyamatos párbeszédet folytat a környezetében élőkkel és a helyi önkormányzatokkal. Elkötelezettségét - mint elvárt magatartást - partnerei irányába is közvetíti. 

A Társaság Támogatási Politikájának fókuszában a természeti és működési környezetének fejlesztése, a nemzetközi szinten is kimagasló sportteljesítmények elismerése, az országos jelentőségű, nemzeti összefogást igénylő rendkívüli események támogatása, valamint a repülés és a légi közlekedés népszerűsítését elősegítő kezdeményezések, kutatás-fejlesztési és innovációs projektek, valamint a gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése áll.  

A HungaroControl etikai kódexe szerves része Társaságunk társadalmi felelősségvállalásának,  amelynek értelmében a vállalat elkötelezte magát a piaci, munkahelyi, társadalmi és természeti környezete iránti felelős magatartás mellett.

Társadalmi Felelősségvállalási Programunk, valamint a HungaroControl etikai kódex a kapcsolódó fájlok között olvasható.